DATA SIRI MASA BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN, 1911-2000

  • Bilangan Muka Surat : 80
  • Bilangan Jadual : 30
  • Bilangan Carta/Rajah : 23
  • Bilangan Nota Teknikal : 1
  • Ringkasan Penemuan : 2
  • Tahun Rujukan : 1911 - 2000
  • Tahun Penerbitan : 2007

Material Tersedia

Muat Turun > Salin Pautan >

Senarai Penerbitan Yang Berkaitan

Lapuran Am Banci Penduduk Malaysia, 1970, Jilid 1 & 2
Laporan Am Banci Penduduk Malaysia Jilid 2, 1991
Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia, 1980, Laporan Penduduk Daerah Pentadbiran - Umur, Keturunan, Jantina, Isi Rumah
Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 1970: Jilid Ii - Jadual-jadual Am Perumahan Bandar-bandar Utama Dan Pekan-pekan Bahagian Xiii Sarawak
Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia Atlas Banci 2000
Population Census Of The State Of Malacca, 1957 - Report No. 5
Population Census Of The State Of Selangor, 1957 - Report No. 2
Population Census Of The State Of Kedah, 1957 - Report No. 4
Population Census Of The State Of Penang, 1957 - Report No. 3
Banchi Pendudok Dan Perumahan Malaysia, 1970, Jilid Ii – Jadual2 ‘am Perumahan Bandar2, Kampong2 Dan Kawasan2 Majlis Tempatan, Bahagian Iii - Melaka